மேற்கோள் ஒன்றை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
அருகிலுள்ள கிளையை கண்டு கொள்ளுங்கள்

குத்தகை

வாழ்க்கையும் பொருட்களும் மாறும் பழக்கத்தை கொண்டுள்ளன. ஆனால் நீங்கள் Fintrex உடன் குத்தகை செய்கையில் எப்போதும் சமீபத்தைய உயர்ந்தவற்றையே பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

மேலும் வாசிக்கவும்

கடன்கள்

Fintrex இல் பணப்புலகத்துடன்  SME துறையில்  சேவை ஆற்றுவதையே நாம் உறுதியாக நம்புகின்றோம்.

மேலும் வாசிக்கவும்

நிலையான வைப்புக்கள்

Fintrex ஆனது உலக தர முதலீட்டாளர்களால் ஆதரவளிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் உங்கள் வைப்புக்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக உயர்தரத்திலான ஆட்சி முறைகளையும் அபாய முகாமைத்துவ வழிமுறைகளையும் பின்பற்றுவதை உறுதிப்படுத்துகின்றது.

மேலும் வாசிக்கவும்

சேமிப்புகள்

Fintrex ல் நாம் வாடிக்கையாளர்களிடையேயான சேமிப்பு பழக்கத்தில் மிகவும் உறுதியான நம்பிக்கை வைத்துள்ளோம்.

மேலும் வாசிக்கவும்

செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்